Oraroo
Şirketinizi Kaydedin
/landing.jpg

Detaylı Paket Karşılaştırması

İK Yöneticisi TemelİK Yöneticisi TamProjeler ve İK TamKurumsal
Şirketin Yapısı
Organizasyon Birimleri Yapısı
Özel Organizasyon Birimi Türleri
Organizasyon Birimleri Hiyerarşisi
Organizasyon Birimi Üyeleri ve Yöneticileri Hiyerarşisi
Operasyonel Ast-Üst İlişkisi Hiyerarşisi
Çoklu Şirket Yapısı
Uluslararası Çoklu Şirket Yapısı
Çalışanlar ve İş Ortakları
İş Sözleşmeleri
Hizmet Ortakları
Çalışan Geçmişi
Yetenekler ve Kıdem Seviyeleri
Çalışan Dönemsel İşlemler (sağlık kontrolleri, vb.)
Sabit Çalışma Programı ve Fazla Mesai
Tam Zamanlı Çalışma Programı
Yarı Zamanlı Çalışma Programı
Fazla Mesai Onay Akışı
Fazla Mesaiyi Ücretsiz Zamanla Telafi Etme
Fazla Mesaiyi Ödeme İçin Dışa Aktarma
Esnek Çalışma Programı, Katılım
Haftalık Çalışma Programı Şablonları
Çalışanların Şablona Dayalı Çalışma Programı
Seçilebilir Hafta Sonu Günleri
Katılım: İş Başlangıcı, Bitişi, Ara Verişler
Katılım Raporunu Dışa Aktarma
Erişim Kontrol Sistemlerinden Veri Alımı
İzinler
Onay Süreci
Özel İzin Türleri Tanımlama
Mevcut Tatil Yönetimi
Aylık Kapanış Süreci
Standart Tatil Politikası ve Çalışanla Anlaşılan Politika
Mevcut Tatil Sadakat Politikaları
İş Sözleşmesi Askıya Alma
Ekip Görünümleri
Yöneticinin Ekibi Görüntülemesi
Ekip İçinde Çalışma Programı ve Katılım Görüntülemesi
Ekip İçinde Planlanan Faaliyetlerin Görüntülemesi
Ekip İçinde Zaman Çizelgesi Görüntülemesi
Çalışan Belgeleri Depolama ve Hazırlama
Elektronik Çalışan Belgeleri Depolama
Şablonlara Dayalı Belgeler Oluşturma
Toplu Belgeler Oluşturma
Gizlilik Seviyelerine Göre Belgelerin Görünürlüğü
Çalışma Yeri Planlama
Ofis, Ev veya Müşteri Yerinden Çalışma
Yapılandırılabilir Onay Süreci
Ekip İçinde Görünürlük
Yapılandırılabilir Ofis Konumu Haritası
Masa Rezervasyonu
(yakında mevcut) Park Yeri Rezervasyonu
Çalışan İletişimleri
Ekli/Dahilsiz Kişiselleştirilmiş Mesajlar
İç İklim/Opinion Anketleri
İsimlendirilmiş veya Anonim Yanıtlar
Okuma Onayı
Oraroo Mobil Uygulamasında Bildirimler
İş Seyahati
İş Seyahati İş Akışı - Organizasyon ve Onaylar
Bütçe Onayları
Önceden Tanımlanmış Belge Şablonları
Günlük Harcama Hesaplama
Gider Raporları
Gider Raporları İş Akışı
Telefon Kamerasıyla Giderleri Yakalama
Özelleştirilebilir Gider Türleri
Özelleştirilebilir Gider Belgeleri
Projelerde Gider Takibi
Otomatik Döviz Kuru Güncellemesi
Giderleri Yeniden Faturalandırma, Yapılandırılabilir Ek Masraflarla
Giderlerin Optik Karakter Tanıma (OCR) ile Kaydedilmesi
E-posta İleri Alma ile Gider Kaydı
Muhasebe Sistemine Veri Aktarımı
Gider Raporu Hesaplaşması için Ödeme Dosyası Oluşturma
Çalışan Performans Değerlendirmeleri
Şirket Genelinde Hedeflerin Belirlenmesi
Yapılandırılabilir Değerlendirme Dönemi
Yöneticilerin Astlarına Özel Hedefler ve Hedefler Ataması
Çalışanların Hedefleri Resmi Olarak Kabul Etmesi
Çalışan Öz Değerlendirmesi
İç veya Dış Şirketlerden Üçüncü Taraf Değerlendiriciler
Oraroo tarafından hesaplanan göstergelere dayalı Hedeflerin Tanımlanması
Diğer Takım Üyelerinden Sürekli Geri Bildirim
Karar almadan önce yöneticinin tüm ilgili Geri Bildirimi görebilmesi
Müşteriler, Projeler, Proje Faaliyetleri
Müşteri Verilerinin Otomatik Olarak Kamu Kaynaklarından Alınması
Faaliyetlere Göre Proje Planlama
Projelere ve Faaliyetlere Personel Planlama
Proje Panosu: Başarılar, Riskler, Sorunlar, Sonraki Adımlar
Tekrarlanan Atamalar
Çalışmaları Sınırlı Süre veya Zaman Çizelgesi Yüzdesiyle Birden Fazla Projeye Atama
Yapılandırılabilir Erişim Hakları
Çalışma Süresi Kaydı ve Onayı
Süre veya Aralık Tabanlı
Proje veya Proje Faaliyeti Bazında
Yönetici ve/veya Proje Yöneticisi Onayı
Yöneticinin Fatura Edilebilir Süreyi Ayarlayabilmesi
Çalışma Süresi Kaydı Gecikmelerinin Bildirimi ve İzlenmesi
Proje veya Tüm Şirket Bazında Zaman Çizelgesi Detaylarının Dışa Aktarımı
Projeler için Sözleşmeler (Fatura Seçeneğinin bir parçası)
Sabit Fiyat, Süre ve Malzeme, Abonelik
Süreye veya Elde Edilen Sonuçlara Dayalı Fiyatlandırma
Şirket Düzeyinde Hizmet ve Faaliyet Kataloğu
Zaman Çizelgesine veya Hizmet Başına Dönemsel olarak Tek Seferlik Fatura
Atama veya Kıdem Bazlı Fiyatlandırma
Zaman veya Elde Edilen Sonuçlara Dayalı Kademe Tarifesi
Fazla Mesai için Özel Fiyatlandırma
Sözleşme Hükümleri Yönetimi
Teklif/Sözleşme İzleme
Şablonlara Dayalı Sözleşme Belgeleri veya Teklifler Oluşturma: DOC veya PPT
Sözleşme Faturalandırması (Fatura Seçeneği ile)
Fatura veya Proforma Faturalar
Zaman Çizelgesine Dayalı El ile veya Otomatik Faturalandırma
Fatura İnceleme/Onay Akışı
Fatura Seri Numarası Aralıklarının Yönetimi
Halka Açık Kurlar Kullanarak Fatura Sırasında Döviz Kuru Hesaplama
Fatura İptali veya Storno
Avans Faturalandırma, Hizmet Faturasındaki Avansın İlerleyici Stornosu
Firma veya Sözleşmeye Göre Özelleştirilmiş Fatura Şablonları
Faturaların Otomatik Olarak Müşterilere E-posta Yoluyla Gönderilmesi
Özel Alanlar
Çalışanlara veya Organizasyon Birimlerine Uygulanabilir
Projelere, Müşterilere veya Proje Atamalarına Uygulanabilir
Dize, Tarih, Sayılar, Bayraklar veya Değer Listesi
Liste Görünümlerinde Filtreleme Yeteneği
XLS'ye Aktarma Yeteneği
Harici Sistemlerle Entegrasyonda Kullanım
Özel İş Akışları
Çalışanın İşe Alınması/İşten Çıkarılması/Yükseltilmesi
Yeni Proje/Müşteri veya Belirli Olaylarla İlgilenme
Özelleştirilebilir Görevler
Görev Atama: Nominal veya Rol Bazlı
Veri Alanlarının Görünürlük/Değiştirme Erişimi
Bağımlı veya Paralel Görevler
Diğer Çalışana Özel Tetikleyiciler
Periyodik Yürütme
Veri Dışa Aktarma ve İçe Aktarma
Herhangi Bir Veri Kümesi için XLS Dışa Aktarma
Çekirdek Veri Kümesi için XLS İçe Aktarma
Maaş Hesaplamaları için Standartlaştırılmış Dışa Aktarma
Maaş Hesaplamaları için Özelleştirilmiş Dışa Aktarma
Çalışma Süresi Ekleri için Standartlaştırılmış Dışa Aktarma
Harici Sistem Değer Eşleme ile XLS İçe Aktarma Şablonları
Harici Sistem Entegrasyonları için OData API
Microsoft PowerBI Raporlama Paketi
Oraroo İş Akışlarını Harici Sistemlerle Entegre Etmek İçin Ayrılmış API