Oraroo
Înregistrează Compania
https://blog.echipanoastra.ro/assets/f3a03195-028b-421e-a1f5-d1d152f27654

Evaluarea Performanței (Performance Review) în Oraroo

Evaluarea performanței (Performance Review) reprezintă o metodă frecvent utilizată de către managementul unei companii cu scopul de a urmări performanța angajaților în sarcinile de lucru pe o anumită perioadă de timp. 

Pe lângă urmărirea și „măsurarea” performanței, evaluarea se axează și pe stabilire de obiective, oferire de feedback, identificare de puncte slabe vs puncte forte și dezvoltarea abilităților angajaților. În prezent s-a observat necesitatea evaluărilor mai frecvente și de dimensiuni mai reduse ce se bazează pe oferire de feedback imediat și continuu către angajat (mai multe despre Evaluarea Performanței).

Platforma Oraroo facilitează întreg procesul de Evaluare a Performanței atât din perspectiva revizuirii formale, cât și punctual pe întreaga perioadă pentru care este efectuată evaluarea.

 

Ce Presupune Procesul de Evaluare a Performanței în Oraroo

Concret, Oraroo oferă posibilitatea de a efectua o evaluare amplă ce se bazează pe colectare de feedback din mai multe surse (Feedback 360 de Grade). Această metodă îi permite pe de-o parte angajatului să descopere cum este văzut de către colegii cu care interacționează (manager; subordonați; alți colegi din companie; clienți etc.) și pe de altă parte, oferă management-ului detalii concrete cu privire la comportamentul angajatului.

Procesul de Evaluare a Performanțelor în Oraroo începe cu etapa de stabilire a Obiectivelor pentru perioada următoare, care funcționează pe principiul:

 • Preluării unor obiective considerate relevante pentru toată Compania (ex. Obiective de comportament, sau conștientizarea contribuției întregii echipe la anumite rezultate ale Companiei);
 • Cascadării unor obiective de sus în jos, de la obiective sintetice pe care le au managerii, la obiective detaliate care reflectă modul în care fiecare membru al echipei ar trebui să contribuie la rezultatul comun;
 • Stabilirii unor obiective foarte concrete, specifice fiecărui angajat, care pot ține de dezvoltarea profesională, responsabilitatea pe anumite proiecte sau corectarea unor comportamente observate punctual în trecut

După ce au fost stabilite Obiectivele pentru fiecare angajat, la finalul perioadei respective începe etapa de evaluare efectivă în Oraroo. Aceasta începe cu o etapă de Auto-evaluare, care are scopul de a duce angajatul într-un context de conștientizare a rezultatelor efectiv obținute, de identificare a unor eventuale dificultăți percepute de către acesta în ceea ce are de făcut, dar și pentru a permite Manager-ului să se concentreze în procesul de evaluare doar pe subiectele unde există o diferență de percepție. Este, de asemenea, important ca management-ul să conștientizeze dificultățile pe care le simte angajatul, pentru a putea propune un plan de dezvoltare concret care să adreseze aceste dificultăți, și care să creeze un context constructiv într-o discuție care altfel ar putea avea o conotație negativă, penalizatoare. O astfel de abordare va evita demotivarea angajatului și va ajuta la creșterea implicării în muncă, precum și la dezvoltarea încrederii și relației acestuia cu management-ul Companiei.

Pe lângă toate acestea, Oraroo permite stabilirea unei clarități în definirea obiectivelor măsurabile, urmărind evitarea unor interpretări separate ale angajatului vs manager. Acest lucru se referă în special la regulile de măsurare pe obiectivele cantitative, dar și în ceea ce privește calificarea unor comportamente ca fiind pe nivel “foarte bun” în comparație cu un nivel “acceptabil” sau “insuficient”. Mai mult, anumite obiective pot fi asociate unor indicatori calculați automat de Oraroo la nivel de angajat (ex. procent timp facturabil, contribuție individuală la revenue pe proiecte, întârzierea de completare timesheet-uri, etc), permițând monitorizarea automată a progresului, precum și a calcului automat al gradului de îndeplinire a țintelor stabilite.

Oraroo permite oricărui coleg care are un anumit grad de colaborare cu un alt angajat să lase feedback punctual, oricând în perioada de evaluare. Acest feedback este asociat la un nivel care să asigure și un nivel de confidențialitate rezonabil al obiectivelor primite de angajat, dar asigură și posibilitatea de a furniza acel feedback în mod anonim, dacă acest lucru dă un mai bun confort persoanei care îl oferă. Oraroo facilitează astfel posibilitatea de a oferi și de a primi feedback continuu adaptat la sarcinile de lucru care conduc către îndeplinirea obiectivelor stabilite anterior. În plus, managerul și angajatul au oportunitatea de a observa ce metode dau rezultate și pot fi utilizate în continuare versus ce metode nu funcționează și ar putea fi îmbunătățite.

Cum Funcționează Evaluarea Performanței în Oraroo

Pasul 1 –  Stabilire Grupuri și Obiective pentru Fluxul de Evaluare Performanță

Poza 1

Pasul 2 – Autoevaluare Angajat pe baza Obiectivelor stabilite împreună cu Managerul

Poza 2

Pasul 3 – Evaluare Manager, în baza Autoevaluării efectuate de Angajat. Managerul poate vizualiza și feedback-ul transmis de colegi sau alți superiori

Poza 3

Pasul 4 – Acordare Feedback de către Colegi

Poza 4

Pasul 5 – Diagrama de flux a Evaluării performanțelor Angajaților

Poza 5

Avantajele Evaluării Performanței în Oraroo
 • Creșterea gradului de claritate în sarcinile de lucru;
 • Oportunitatea de a stabili obiective realiste raportate la abilitățile angajatului;
 • Oportunitatea de a organiza echipe de lucru omogene pe baza obiectivelor;
 • Creșterea încrederii și menținerea frecvenței contactului în relația manager – angajat;
 • Identificarea de puncte forte versus puncte slabe ale angajatului;
 • Creșterea gradului de autonomie și de creativitate a angajatului;
 • Facilitarea unui ritm de lucru dinamic bazat pe adaptabilitate;
 • Oportunitatea de a observa și de a menține comportamente și abilități actuale ale angajatului;
 • Oportunitatea de a crea sarcini bazate pe dezvoltarea unor noi abilități ale angajatului

Pentru demo sau alte detalii: contact@oraroo.eu