Oraroo
Înregistrează Compania
https://blog.echipanoastra.ro/assets/aa4a7c61-f41d-4924-b1bc-bbfad86dce18

Ce sunt Instrumentele Analitice de Resurse Umane și de ce sunt Importante pt. Companie?

Datele obținute în urma utilizării Instrumentelor Analitice de Resurse Umane sunt esențiale pt. Managementul unei Companii în procesele decizionale și de creare a planurilor strategice ce sunt elaborate atât la nivel micro, în echipe punctuale de lucru, cât și macro, la nivelul întregului Business.

Ce sunt mai exact Instrumentele Analitice de Resurse Umane și de ce sunt Importante pentru Companie?

Instrumentele Analitice de Resurse Umane (en. People Analytics/HR Analytics) reprezintă o serie de proceduri și metode de colectare, organizare, analiză și interpretare a datelor de resurse umane cu scopul de a identifica tendințe, tipare, modele relaționale etc. ale angajaților Companiei în raport cu Performanța acesteia într-o anumită perioadă de timp.

În mod specific, Instrumentele Analitice de HR pot include: Analiza datelor demografice ale angajaților; Evaluarea performanței angajaților; Analiza costurilor și benficiilor în procesul de planificare și furnizare a forței de muncă; Analiza fluctuațiilor de personal; Analiza implicării și satisfacției angajaților etc.

Prin utilizarea unor astfel de proceduri, de exemplu, managerii pot identifica mai rapid și eficient puncte slabe sau din contră, puncte forte ale proiectelor sau ale angajaților din cadrul echipelor de lucru și mai departe, pe baza acestor infomații pot crea noi oportunități de dezvoltare și strategii care să îmbunătățească Performanța Angajaților și a Companiei în ansamblu. Mai mult, cu ajutorul predicțiilor generate pe baza Analiticelor de HR, managerii pot obține o perspectivă mai largă asupra Companiei și au ocazia de a lua decizii mult mai documentate și susținute de informații concrete pentru a reduce costurile și pentru a menține „angajații cheie”.

Cum pot fi implementate Instrumentele Analitice de Resurse Umane și cum pot fi generate cât mai eficient date pe baza acestora?

            Pentru a genera și analiza cât mai eficient predicții, indicatori sau alte date pe baza Instrumentelor Analitice HR, un sistem intregat care centralizează și analizează Fluxurile de Resurse Umane și Managementul de proiect, precum este Oraroo, este o soluție care aduce cu sine mai multe beneficii:

  1. Oraroo automatizează procesele tehnice de colectare și agregare a datelor utilizate în Instrumentele Analitice de HR (de ex. Evaluarea Performanței sau Analiza Satisfacției și Implicării Angajaților), reducând pe de-o parte, timpul și efortul de a face asta manual, iar pe de altă parte, evitând erorile de prelucrare la centralizarea manuală a datelor.
  2. Prin intermediul Oraroo pot fi generate rapoarte și analize personalizate pe baza datelor colectate. De exemplu, Oraroo poate genera rapoarte care să conțină detalii legate de fluctuațiile de personal, poate identifica pattern-uri care denotă tendințe de absenteism sau de suprasolicitare la nivel de personal sau poate genera predicții cu privire la costurile și beneficiile Companiei în diverse proiecte pe termen lung.
Ce Instrumente Analitice de HR poate genera Oraroo și cum pot ajuta Compania?

Concret, platforma Oraroo poate facilita prin funcționalitățile sale generarea următoarelor instrumente Analitice de Resurse Umane:

  1. Fluctuația de Personal - Oraroo poate fi utilizat pentru a identifica „Angajații Cheie” ai Companiei, fapt ce ajută la elaborarea unor strategii eficiente de retenție și de valorizare a acestora. De asemenea, Oraroo poate furniza indicatori în legătură cu ratele de turnover, fapt ce poate facilita descoperirea și adresarea în timp util a unor probleme ce pot apărea în cadrul unor echipe sau departamente.
  2. Colectarea și Analiza Feedback-ului Oraroo facilitează colectarea de Feedback din mai multe direcții, atât în cadrul procesului formal de Evaluare Individuală, cât și în afara acestuia, fapt ce ajută la obținerea unei perspective ample și la o mai bună vizibilitate și control asupra Performanței Angajaților.
  3. Evaluarea Performanței - Platforma Oraroo facilitează întreg procesul de Evaluare a Performanței atât din perspectiva revizuirii formale, cât și punctual pe întreaga perioadă pentru care este efectuată evaluarea (pe larg despre Evaluarea Performanței în Oraroo).
  4. Indicatori cu privire la Implicarea Angajaților – Platforma Oraroo poate furniza o serie de indicatori ai Implicării Angajaților (ex. tendințe de absenteism sau din contră, de suprasolicitare). În plus, Oraroo îmbină metode de măsurare și identificare a gradului de Implicare (ex. opțiunea de a genera și trimite sondaje) cu posibilitatea creștere a gradului de apartenență în condiții de lucru de la distanță (mai multe despre Implicarea Angajaților în Oraroo)
  5. Indicatori cu privire la Experiența Angajaților – Suportul analitic oferit de către Oraroo ajută la identificarea nevoilor angajaților și la îmbunătățirea experienței acestora în cadrul Companiei pentru care lucrează. De asemenea, ajută la întărirea autenticității relației Manager – Angajat precum și la alinierea și clarificarea obiectivelor și perspectivelor angajatului la valorile Companiei.
Ce alte instrumente oferă Oraroo în plus față de alte platforme similare?

Pe lângă tot ceea ce s-a prezentat anterior, Oraroo oferă:

  • Instrumente Analitice integrate de monitorizare a performanței angajaților în corelare cu performanța proiectelor. În mod tradițional, monitorizarea performanței angajaților și proiectelor a fost abordată separat, însă utilizarea unui set integrat de instrumente analitice permite o abordare mai holistică și o înțelegere mai completă a modului în care performanța angajaților și proiectelor sunt interdependente și se influențează reciproc.
  • Salvează efortul IT de implementare a unei astfel de soluții, oferind în același timp maxim de flexibilitate a capabilităților de raportare, putând integra foarte ușor datele din Oraroo cu alte date ale companiei, oferind atât un API ce poate fi ușor integrat în soluții de tip Microsoft PowerBI sau Tableau, cât și un pachet PowerBI cu set de analitice standard ce poate fi ulterior extins de client
  • Pentru companiile de IT, oferă de asemenea, și capabilități de corelare a efortului depus alături de complexitatea activității detectate la nivel de Git repositories asociate proiectelor pe care sunt alocați angajații

Pentru demo sau alte detalii: contact@oraroo.eu