Oraroo
Înregistrează Compania
https://blog.echipanoastra.ro/assets/9ccaeb9e-4b19-4ebd-941d-b4056b6f806c

Gestiunea Performanței Angajaților

Managementul performanței angajaților este un proces prin care angajatorii evaluează și îmbunătățesc productivitatea angajaților. Urmărind datele privind performanța angajaților, angajatorii pot identifica domeniile în care angajații au nevoie de îmbunătățiri și pot lua măsuri pentru a îmbunătăți productivitatea angajaților.

Managementul performanței angajaților începe cu stabilirea așteptărilor clare pentru productivitatea angajaților. Angajatorii ar trebui să comunice aceste așteptări angajaților într-o manieră clară și concisă. Odată ce așteptările sunt stabilite, angajatorii ar trebui să urmărească datele privind performanța angajaților. Aceste date pot fi colectate printr-o varietate de metode, inclusiv urmărirea timpului angajaților, sondaje ale părților interesate sau utilizarea importului din sistemele operaționale utilizate de personal pentru a-și desfășura munca.

https://blog.echipanoastra.ro/assets/691e8042-0923-4bf2-91fe-29c1fb4b7d70

Stabilirea de Obiective valabile pentru Toată Organizația

Stabilirea obiectivelor la nivel de Companie este primul pas în orice proces de evaluare a performanței. Obiectivele la nivel de companie ar trebui să se alinieze cu misiunea și valorile companiei. Aceste obiective ar trebui să fie create într-un mod specific, măsurabil, realizabil, relevant și limitat în timp (SMART) pentru a se asigura că sunt acționabile și realizabile. De obicei, angajații de la toate nivelurile sunt implicați în procesul de stabilire a obiectivelor pentru a se asigura că toată lumea întelege rolul lor individual în succesul companiei.

Oraroo permite echipelor de HR să capteze informații cu privire la Obiectivele la nivel de companie folosind funcția Sondaje interne, apoi, pe baza acestui feedback, să le stabilească ca Obiective comune, pentru toți angajații. Odată alocate, managerii pot ajusta obiectivele implicite pentru a le adapta la nivelul de vechime și experiență în Companie al fiecărui angajat.

https://blog.echipanoastra.ro/assets/71d87aa8-66fa-4da0-b4a2-bad0554c3183

Stabilirea țintelor individuale și a obiectivelor specifice

În Oraroo, odată ce obiectivele organizaționale sunt stabilite, acestea pot fi descompuse în ținte specifice și măsurabile, relevante pentru fiecare departament sau angajat din companie.

Fiecare manager poate transfera o parte din obiectivele proprii către echipa sa, făcându-le mai specifice, adăugând apoi obiective individuale, de comportament sau pentru dezvoltarea profesională.

Angajații sunt implicați în stabilirea țintelor, care trebuie să fie percepute ca realizabile. În Oraroo angajații confirmă acceptarea obiectivelor sau pot formula propriile obiecții, urmând ca managerul să decidă în consecință.

https://blog.echipanoastra.ro/assets/1e79e23c-a6ba-4a6b-9fa3-31a0bb4c2c18

Feedback-ul Continuu

Feedback-ul continuu este o componentă esențială a oricărui proces de evaluare a performanței. Feedback-ul continuu îi ajută pe angajați să crească și să se dezvolte și îmbunătățește performanța generală a companiei.

Managerii trebuie încurajați să ofere feedback continuu membrilor echipei lor, atât pozitivi, cât și constructivi, și instruiți pentru a putea oferi feedback eficient. De asemenea, angajații sunt încurajați să ofere feedback managerilor și colegilor lor prin intermediul sistemului nostru de feedback continuu din Oraroo.

Pe lângă evaluatorii stabiliți oficial, în Oraroo orice coleg cu care lucrați poate lăsa feedback legat de o anumită categorie de obiective. Acest feedback este vizibil ulterior angajatului însuși, precum și managerului său. Acestea, împreună cu autoevaluarea, vor crea o bază solidă pentru o discuție sinceră și constructivă care va duce la o decizie de evaluare a performanței rapid acceptată.

https://blog.echipanoastra.ro/assets/a2ecabf6-f7dc-4a74-9ae0-c25e2a4360b1

Evaluarea Formală

În Oraroo decizia evaluării o are superiorul ierarhic. Cu toate acestea, acesta poate stabili în mod transparent modalitatea de calcul (inclusiv pe baza unor indicatori calculați automat de Oraroo) sau lista evaluatorilor pentru un anumit obiectiv, fie din cadrul Companiei fie din afara ei.

Procesul de evaluare începe cu o auto-evaluare, iar manager-ul are vizibilitatea întregului feedback colectat în perioada respectivă.

Rezultatul final este calculat pe baza procentelor aferente fiecarui nivel de evaluare, precum și ponderile obiectivelor în cadrul fiecărei categorii, și ponderile categoriilor de obiective globale.