Oraroo
Înregistrează Compania
/landing.jpg

Comparație Detalii Pachete

HR BazăHR CompletProiecte și HR CompletEnterprise
Structura Organizației
Structura de Unități Organizaționale
Definire de Tipuri de Unități Organizaționale
Diagrama Ierarhiei Unități Organizaționale
Diagrama Statului de Funcțiuni
Diagrama Ierarhiei de Subordonare Operațională
Organizație Multi-Companie
Organizație Multi-Companie Internațională
Angajați și Subcontractori
Contracte de Muncă
Parteneri de Servicii
Istoric Angajat
Calificări și Senioritate
Evidența Acțiunilor Periodice Angajat (medicina muncii, etc)
Program Fix și Ore Suplimentare
Program Full-Time
Program Part-Time
Flux Aprobare Ore Suplimentare
Compensare Ore Suplimentare cu Timp Liber
Export Ore Suplimentare pentru Plată
Program Flexibil și Prezență
Modele de Lucru Săptămânal
Program Angajați pe bază de Model
Zile de Repaus Selectabile
Prezență: Început, Final, Pauze Muncă
Export Foaie Colectivă de Prezență
Integrare cu Sisteme de Control Acces
Concedii
Flux Aprobare Concedii
Definire Tipuri de Concedii Specifice Companiei
Gestiune Concediu Disponibil
Proces Închidere de Lună
Politică Standard Concedii și Negociere per Angajat
Politici Loialitate pe Concediu Disponibil
Suspendarea Contractului de Muncă
Perspectiva Echipei
Vizibilitate Manager asupra Echipei
Vizibilitate Program și Prezență în cadrul Echipei
Vizibilitate Alocări Proiecte în cadrul Echipei
Vizibilitate Timp Lucrat în cadrul Echipei
Dosar Angajat și Generare Documente
Stocare Documente Electronice Angajat
Generare Documente pe Bază de Modele
Generare Multiplă Documente
Vizibilitate Documente pe bază de Nivele de Confidențialitate
Planificarea Locului Muncii
Lucru de la Birou, Acasă sau Client
Flux Aprobări Configurabile
Vizibilitate în cadrul Echipei
Hartă Birouri Configurabilă
Rezervare Birouri
(disponibil curând) Rezervare Locuri de Parcare
Comunicări către Angajați
Mesaje Personalizate, cu/fără Atașamente
Sondaje de Climat/Opinie Internă
Răspunsuri Nominalizate sau Anonime
Confirmare Citire Mesaje
Notificări Push în Aplicația Mobilă Oraroo
Călătorii de Afaceri
Flux de Organizare și Aprobări Călătorii de Afaceri
Aprobări Buget
Generare Document Ordin de Deplasare
Calcul Diurnă
Deconturi Cheltuieli
Flux de Aprobare Deconturi
Înregistrare Cheltuieli folosind Camera Telefon
Tipuri Cheltuieli Personalizabile
Tipuri Documente Justificative Personalizabile
Înregistrare Cheltuieli pe Proiect
Preluare automată Curs de Schimb
Refacturare Cheltuieli cu Markup Configurabil
OCR Cheltuieli
Înregistrare Cheltuieli prin Redirecționare Email
Export către Sistemul Contabil
Generare Fișiere de Plată Deconturi
Evaluarea Performanței Angajaților
Definire de Obiective pentru toată Compania
Perioade de Evaluare Configurabile
Managerii pot asigna Obiective și Ținte Specifice către Subordonați
Acceptare Formală a Obiectivelor de către Angajați
Auto-Evaluare din partea Angajaților
Evaluatori suplimentari, din interiorul sau din afara Companiei
Objective măsurate automat, folosind Indicatorii calculați de Oraroo pe Angajat
Feedback Continuu de la alți Membri ai Echipei
Vizibilitate a Manager-ului asupra întregului Feedback, înainte de a lua o Decizie
Clienți, Proiecte, Activități
Date Clienți preluate automat din Surse Publice
Planificare Proiecte pe Activități
Planificare Angajați pe Proiecte și Activități
Dashboard Proiect: Realizări, Riscuri, Probleme, Pași Următori
Alocări Recurente
Alocări pe mai Multe Proiecte, cu Limită Efort sau Procent Program de Lucru
Drepturi de Acces Configurabile
Înregistrare și Aprobare Timp Lucrat
Pe ore sau pe Intervale de Timp
Pe Proiect sau pe Activitate de Proiect
Aprobare de Superior Ierarhic și/sau Manager Proiect
Ajustare Durată Facturabilă de către Manager
Notificări și Monitorizare Întarziere Pontaj Proiect
Export Detalii Timp Lucrat, la nivel de Proiect sau pe Companie
Contracte pe Proiect (parte din Opțiunea Facturare)
Preț Fix, T&M, Abonamente
Tarifare pe bază de Efort sau Cantitate Rezultate
Catalog de Servicii și Activități la Nivelul Companiei
Facturare imediată, în Tranșe sau Periodică la nivel de Serviciu
Tarifare pe bază de Senioritate sau pe Alocări Nominale
Tarifare pe Praguri de Volum, în timp sau pe Cantitate Rezultate
Tarifare Specială Ore Suplimentare
Gestiune Condiții Speciale Negociate pe Contract
Monitorizare Flux de Oferte/Contracte
Generare Documente Contracte/Oferte pe bază de Model: DOC sau PPT
Facturare Contracte (cu Opțiunea Facturare)
Facturi Fiscale sau Proforma
Facturare Manuală sau Programată Automat
Flux Revizuire/Aprobare Facturi
Gestiune Serii Multiple Facturi
Conversie Valutară la Facturare, cu Preluare Automată de Curs BNR/ECB
Anulare sau Stornare Facturi
Facturi Avans și Stornare Progresivă Avans la Facturare Servicii
Modele Personalizate Facturi, per Companie sau Contract
Transmitere Automată Facturi către Clienți prin Email
Câmpuri Personalizate
La nivel de Angajat sau Unitate Organizațională
La nivel de Proiect, Client sau Alocări pe Proiect
Text, Număr, Dată, Bifă sau Listă de Valori
Filtrare în Liste
Includere în Export XLS
Utilizare în integrări cu Sisteme Externe
Fluxuri de Lucru Personalizate
Intrări/Ieșiri/Promovări Angajați
Proiecte/Clienți noi sau Evenimente Ulterioare
Task-uri Configurabile
Alocări Task-uri: Individual sau pe bază de Rol
Câmpuri de Date Visibile/Modificabile
Task-uri Dependente sau Paralele
Alte Evenimente specifice Angajați
Execuție Periodică
Export și Import Date
Export XLS pentru orice Set de Date
Import XLS pentru Seturile Principale de Date
Export Standardizat pentru Calcul Salarii
Export Customizat pentru Calcul Salarii
Export Standardizat Anexe Timp Lucrat
Șabloane Import XLS cu Mapare Valori Sistem Extern
API OData pentru integrare Oraroo cu alte sisteme ale Companiei
Pachet raportare avansată PowerBI
API dedicat pentru integrarea fluxurilor de lucru Oraroo cu sisteme externe