Oraroo
Zaregistrujte svou firmu
/landing.jpg

Podrobné porovnání balíčků

Základní správa HRKompletní správa HRProjekty a kompletní správa HRPodnikové
Struktura společnosti
Struktura organizačních jednotek
Vlastní typy organizačních jednotek
Hierarchie organizačních jednotek
Hierarchie členů a manažerů organizačních jednotek
Hierarchie operačního podřízení
Víceorganizační struktura
Mezinárodní víceorganizační struktura
Zaměstnanci a kontraktanti
Pracovní smlouvy
Služební partneři
Historie zaměstnanců
Dovednosti a úrovně zkušeností
Pravidelné akce pro zaměstnance (lékařské prohlídky atd.)
Pevný rozvrh a přesčasy
Plný pracovní rozvrh
Částečný pracovní rozvrh
Schvalovací proces pro přesčasy
Kompenzace přesčasů volným časem
Export přesčasů pro platbu
Flexibilní rozvrh, docházka
Šablony týdenního rozvrhu
Rozvrh zaměstnance na základě šablon
Možnost výběru víkendových dnů
Docházka: Začátek, konec práce, přestávky
Export zprávy o docházce
Získávání dat z přístupových kontrolních systémů
Nepřítomnosti
Schvalovací proces
Definování vlastních typů nepřítomností
Správa dostupné dovolené
Uzavření měsíce
Standardní politika dovolené vs. dohodnutá zaměstnancem
Politiky loajality k dostupné dovolené
Suspendování pracovní smlouvy
Pohledy týmu
Pohled nadřízeného na tým
Pohled na rozvrh a docházku v týmu
Pohled na plánované aktivity v týmu
Pohled na časové listy v týmu
Ukládání a příprava zaměstnaneckých dokumentů
Elektronické ukládání zaměstnaneckých dokumentů
Generování dokumentů na základě šablon
Hromadné generování dokumentů
Viditelnost dokumentů na základě úrovní důvěrnosti
Plánování pracovního místa
Práce z kanceláře, domova nebo u klienta
Nastavitelný schvalovací proces
Viditelnost v rámci týmu
Konfigurovatelná mapa umístění kanceláří
Rezervace pracovního stolu
(brzy dostupné) Rezervace parkovacího místa
Komunikace s zaměstnanci
Personalizované zprávy s/nebo bez příloh
Interní dotazníky o pracovním prostředí/názoru
Možnost anonymních nebo jmenovitých odpovědí
Potvrzení přečtení zpráv
Oznámení prostřednictvím mobilní aplikace Oraroo
Služební cesty
Pracovní postup pro organizaci a schvalování služebních cest
Schvalování rozpočtu
Předdefinované šablony dokumentů
Výpočet denních paušálů
Nákladové reporty
Pracovní postup pro nákladové reporty
Fotografování účtenek pomocí fotoaparátu telefonu
Přizpůsobitelné typy nákladů
Přizpůsobitelné dokumenty nákladů
Sledování nákladů na projektech
Automatická aktualizace směnných kurzů
Opětovné fakturace nákladů s konfigurovatelným přirážkou
OCR nákladů
Registrace nákladů přeposlaných e-mailem
Export do účetního systému
Generování platebních souborů pro vyúčtování nákladových reportů
Hodnocení výkonu zaměstnanců
Nastavení celofirmy široce definovaných cílů
Nastavitelné hodnoticí období
Manažeři mohou přidělovat konkrétní cíle a ukazatele podřízeným
Formální přijetí cílů zaměstnanci
Sebehodnocení zaměstnance
Hodnocení od třetích stran, interních nebo externích spolupracovníků
Definování cílů na základě vypočítaných indikátorů Oraroo pro jednotlivé zaměstnance
Nepřetržité zpětné vazby od ostatních členů týmu
Viditelnost všech souvisejících zpětných vazeb pro manažery před rozhodnutím
Klienti, projekty, projektové aktivity
Automatické získávání údajů o klientovi z veřejných zdrojů
Plánování projektů na základě aktivit
Plánování personálu na projekty a aktivity
Projektový přehled: Úspěchy, rizika, problémy, další kroky
Opakující se přidělení
Přidělení na několika projektech s omezením úsilí nebo procentem plánu
Nastavitelná oprávnění k přístupu
Registrace a schvalování práce
Založené na délce nebo intervalu
Na projektu nebo projektové aktivitě
Schvalování od manažera a/nebo projektového manažera
Možnost manažera upravit fakturovatelnou dobu
Oznámení a sledování zpoždění při registraci časových záznamů
Export detailů časových záznamů pro projekt nebo celou společnost
Smlouvy pro projekty (část fakturace)
Fixní cena, čas a materiál, předplatné
Ceny založené na čase nebo dosažených výsledcích
Katalog služeb a aktivit na úrovni společnosti
Jednorázová fakturace na základě plánu nebo pravidelně za službu
Přidělení cen na základě úkolu nebo úrovně zkušeností
Cenové sazby s různými tarify na základě času nebo dosažených výsledků
Speciální sazby pro přesčasy
Správa podmínek smlouvy
Nabídka/Smlouva Pipeline
Generování smluvních dokumentů nebo nabídek na základě šablon: DOC nebo PPT
Fakturace smlouvy (s možností fakturace)
Daňové nebo proforma faktury
Ruční nebo automatická fakturace na základě plánu
Schvalovací proces fakturace
Správa rozsahu sériových čísel faktur
Směnné kurzy při fakturaci pomocí veřejně dostupných směnných kurzů
Zrušení faktury nebo storno
Předfakturace, postupné storno předplatby na služební faktuře
Přizpůsobitelné šablony faktur, pro společnost nebo smlouvu
Automatické doručování faktur klientům e-mailem
Vlastní pole
Použitelná u zaměstnance nebo organizačních jednotek
Použitelná u projektů, klientů nebo přiřazení k projektu
Řetězce, datumy, čísla, příznaky nebo seznam hodnot
Schopnost filtrovat ve výpisu
Schopnost exportu do formátu XLS
Použití v integracích se systémy třetích stran
Vlastní pracovní postupy
Nástup/ukončení/průvodce zaměstnanců
Nový projekt/zákazník nebo řešení konkrétních událostí
Přizpůsobitelné úkoly
Přiřazení úkolů: Nominální nebo podle role
Přístup k viditelnosti/modifikaci datových polí
Závislé nebo paralelní úkoly
Další specifické spouštěče zaměstnanců
Pravidelné provádění
Export a import dat
Export do formátu XLS pro jakoukoli sadu dat
Import do formátu XLS pro základní sady dat
Standardizovaný export pro výpočty mzdy
Přizpůsobitelný export pro výpočty mzdy
Standardizovaný export pro přílohy pracovní doby
Šablony importu XLS s mapováním hodnot z externích systémů
OData API pro integraci s externími systémy
Balíček pro reportování Microsoft PowerBI
Dedikované API pro integraci pracovních postupů Oraroo s externími systémy